தை மாதம்

(ஜனவரி -பிப்ரவரி)

தை 1

14-01-2021
(வியாழக்கிழமை)

மகர சங்கராந்தி தனுர் மாத பூஜை முடிவு
உத்திராயண புண்ய காலம்
தங்கரதம்

தை 2

15-01-2021
(வெள்ளிக்கிழமை)

கனு உற்சவம் பூர்த்தி

தை 9

22-01-2021
(வெள்ளிக்கிழமை)

தங்கரதம்

தை 12

25-01-2021
(திங்கட்கிழமை)

பிரம்மோற்சவம் பந்தக்கால் (காலை 5.00மணி),
மகரம் லக்னம்

தை 15

28-01-2021
(வியாழக்கிழமை)

பௌர்ணமி பூஜை,
வருஷ அபிஷேகம்,
தை பூசம்,
தங்கரதம்

தை 16

29-01-2021
(வெள்ளிக்கிழமை)

தங்கரதம்

தை 18

31-01-2021
(திங்கட்கிழமை)

பூரம்,
தங்கரதம்

தை 23

05-02-2021
(வெள்ளிக்கிழமை)

தங்கரதம்

தை 29

11-02-2021
(வியாழக்கிழமை)

ஸ்ர்வ ஆமாவாசை,
தங்கரதம்

தை 30

12-02-2021
(வெள்ளிக்கிழமை)

மாஸப் பிரவேஸம்,
தங்கரதம்

Copyright © 2020. All rights reserved.