மார்கழி மாதம்

(டிசம்பர்-ஜனவரி)

மார்கழி 1

16-12-2020
(புதன்கிழமை)

தனுர்மாத பூஜை ஆரம்பம்

மார்கழி 3

18-12-2020
(வெள்ளிக்கிழமை)

தங்கரதம்

மார்கழி 6

21-12-2020
(திங்கட்கிழமை)

மகராயணம்

மார்கழி 10

25-12-2020
(வெள்ளிக்கிழமை)

தங்கரதம்,
வைகுண்ட ஏகதேசி

மார்கழி 14

29-12-2020
(செவ்வாய்க்கிழமை)

பௌர்ணமி பூஜை,
தங்கரதம்

மார்கழி 17

01-01-2021
(வெள்ளிக்கிழமை)

தங்கரதம்

மார்கழி 20

04-01-2021
(திங்கட்கிழமை)

பூரம்,
தங்கரதம்

மார்கழி 24

08-01-2021
(வெள்ளிக்கிழமை)

தங்கரதம்

மார்கழி 25

09-01-2021
(சனிக்கிழமை)

கனு உற்சவம்,
விநாயகர் புறப்பாடு

மார்கழி 26

10-01-2021
(ஞாயிற்றுக்கிழமை)

கனு உற்சவம்,
முதல் நாள்,
ஸ்ரீ அம்பாள் புறப்பாடு

மார்கழி 27

11-01-2021
(திங்கட்கிழமை)

கனு உற்சவம்,
இரண்டம் நாள்

மார்கழி 28

12-01-2021
(செவ்வாய்க்கிழமை)

கனு உற்சவம்,
மூன்றாம் நாள்,
ஸர்வ அமாவாசை

மார்கழி 29

13-01-2021
(புதன்கிழமை)

கனு உற்சவம்,
நான்காம் நாள்,
போகி பண்டிகை

Copyright © 2020. All rights reserved.