கார்த்திகை மாதம்

கார்த்திகை 1

16-11-2020 (திங்கள்)

மாஸப் பிரவேஸம், தங்கரதம்

கார்த்திகை 5

20-11-2020 (வெள்ளி)

தங்கரதம்

கார்த்திகை 12

27-11-2020 (வெள்ளி)

தங்கரதம்

கார்த்திகை 13

28-11-2020 (சனி)

பரணி தீபம்

கார்த்திகை 14

29-11-2020 (ஞாயிறு)

கார்த்திகை தீபம்

பௌர்ணமி பூஜை

சொக்கப்பனை ஸ்ரீ அம்மாள் வீதி உலா

கார்த்திகை 19

04-12-2020 (வெள்ளி)

தங்கரதம்

கார்த்திகை 23

08-11-2020 (செவ்வாய்)

பூரம், தங்கரதம்

கார்த்திகை 26

11-12-2020 (வெள்ளி)

தங்கரதம்

கார்த்திகை 29

14-12-2020 (திங்கள்)

ஸர்வ அமாவாசை, தங்கரதம்

கார்த்திகை 30

15-12-2020 (செவ்வாய்)

மாஸப் பிரவேஸம், தங்கரதம்

Copyright © 2020. All rights reserved.